Arbeidsrecht Den Haag FAQ

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand. In je arbeidsovereenkomst of CAO kan wel een andere termijn zijn opgenomen. Je doet er dus verstandig aan om je arbeidsovereenkomst of CAO op dit punt te controleren.

De opzegtermijn voor je werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Bij een dienstverband korter dan 5 jaar bedraagt deze 1 maand, bij een dienstverband tussen 5 en 10 jaar bedraagt deze 2 maanden, tussen 10 en 15 jaar is deze 3 maanden en bij een dienstverband langer dan 15 jaar bedraagt de opzegtermijn 4 maanden. Op basis van de CAO of de arbeidsovereenkomst is mogelijk een andere opzegtermijn voor je werkgever van toepassing.

Iedere werknemer die twee jaar of langer bij een werkgever gewerkt heeft en ontslagen wordt, recht op een ontslagvergoeding. Als het ontslag te maken heeft met ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werknemer dan komt dit recht op een ontslagvergoeding te vervallen.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, leggen u en uw werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. … Dan kunt u bij ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering krijgen.

Voor ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Dit houdt in dat je je zeer ernstig verwijtbaar gedragen moet hebben. Denk daarbij aan zaken als: diefstal, verduistering of bedreiging van een leidinggevende of collega’s.

Als u op staande voet ontslagen bent, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Wanneer u geen acties onderneemt tegen het ontslag op staande voet, zal u in het begin namelijk niet in aanmerking komen voor een uitkering. Een advocaat kan u helpen om de benodigde stappen te ondernemen.