Arbeidsrecht advocaat

Ik heb jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht en adviseer en procedeer voor werkgevers en werknemers op een breed scala van arbeidsrechtelijke onderwerpen waaronder:

 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Reorganisatie
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Re-integratie arbeidsongeschikte werknemer
 • Vakantie en verlof
 • CAO recht
 • Relatie- en concurrentiebeding
 • Proeftijd
 • Studiekostenbeding
 • Ontslag op staande voet
 • Ontbinding
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Disfunctioneren
 • Non-actiefstelling
 • Beëindigingsovereenkomst