Ontslag tijdens zwangerschap

Wanneer een werkneemster zwanger is, geniet zij extra bescherming tegen ontslag. Het is werkgevers verboden het contract van een zwangere werkneemster op te zeggen tijdens de zwangerschap, gedurende het bevallingsverlof, en in de periode van zes weken na het bevallingsverlof.

Bescherming van de werkneemster

Of de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap, is niet relevant voor deze bescherming. Als later blijkt dat de werkneemster zwanger was op het moment van ontslag, kan dit ontslag vernietigd worden. Een verklaring van een arts of verloskundige is voldoende om de zwangerschap aan te tonen.

Mogelijkheden voor de werkgever

Een werkgever heeft de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om een beslissing te nemen over het ontslag van een zwangere werkneemster. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie waarbij de functie van de werkneemster is komen te vervallen. In zo’n geval vraagt de werkgever niet om opzegging, maar om ontbinding van het contract.

Afweging door de rechter

De rechter zal de situatie en de specifieke omstandigheden van het geval zorgvuldig afwegen. Hoewel de zwangerschap extra bescherming biedt, kan de rechter besluiten om het verzoek tot ontbinding te honoreren als de werkgever kan aantonen dat de zwangerschap geen rol speelde in het ontslagbesluit. Afhankelijk van de omstandigheden kan de rechter besluiten om de zwangere werkneemster een ontslagvergoeding toe te kennen. Dit biedt de werkneemster een zekere mate van compensatie voor het verlies van haar baan.

Als arbeidsrechtadvocaat sta ik klaar om werkgevers te adviseren en te begeleiden in deze gevoelige kwesties. Mijn expertise helpt je om de juiste stappen te nemen, de wettelijke kaders te respecteren en te zorgen voor een eerlijke en rechtmatige afhandeling van ontslagzaken tijdens zwangerschap.