Contractenrecht advocaat

Contracten sluiten doen we allemaal en bijna dagelijks. Als je bijvoorbeeld tankt bij het tankstation, sluit je een koopovereenkomst. Je gaat hierover niet onderhandelen en legt dit soort dagelijkse contracten niet vast.

Daarvoor is het belang te klein. Voor ondernemingen ligt dat doorgaans anders. De voorwaarden waaronder je als ondernemer een contract sluit, kunnen soms je voortbestaan als onderneming bepalen.

Het is belangrijk dat een contract is afgestemd op jouw onderneming. Dat geldt ook voor algemene voorwaarden. Geen onderneming is namelijk hetzelfde. Dat geldt ook voor de risico’s die een onderneming loopt.

Wil je een contract of algemene voorwaarden laten maken of een bestaand contract laten beoordelen? Heb je een verschil van mening met een contractspartij over de uitleg van jullie contract? Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ik voer al 20 jaar voor verschillende ondernemingen en particulieren procedures over geschillen over contracten.

Ik procedeer en adviseer onder meer over de volgende onderwerpen:

  • algemene voorwaarden
  • ontbinding van overeenkomsten;
  • vernietiging van overeenkomsten op grond van wilsgebreken als dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden;
  • garanties;
  • exoneratiebedingen;
  • verjaring en verval;
  • non-conformiteit bij bijvoorbeeld koop van woningen;
  • opschorting en verrekening;
  • onverschuldigde betaling;