Kosten

Uurtarief
Ik werk in beginsel op basis van een uurtarief. Het tarief bedraagt €260 per uur. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW. Ik bereken geen kantoorkosten. U ontvangt periodiek – in beginsel maandelijks – een declaratie waarbij een duidelijke specificatie zit van de door mij verrichte werkzaamheden.

Vaste prijsafspraak
Voor bepaalde werkzaamheden zoals een eenmalig advies over de haalbaarheid van de zaak of het opstellen of beoordelen van contracten kan ik in veel gevallen een vast bedrag afspreken. Ook bij korte procedures zoals bijvoorbeeld een ontbindingsprocedure of een kort geding sta ik open voor het maken van vaste prijsafspraken. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens het kennismakingsgesprek.

Onkosten
Naast de kosten voor mijn werkzaamheden moeten voor de behandeling van een zaak soms kosten worden gemaakt. Voorbeelden zijn een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, informatie uit het Kadaster, griffierecht (bij procedures), deurwaarderskosten. Dat worden ook wel onkosten genoemd. Of en welke onkosten voor uw zaak zullen moeten worden gemaakt, bespreek ik graag tijdens het kennismakingsgesprek.

Rechtsbijstandverzekering
Waar mogelijk werk ik op kosten van uw rechtsbijstandverzekering. Mede afhankelijk van de soort zaak kunt u een beroep doen op de polis bij uw rechtsbijstandverzekeraar en de behandeling aan een advocaat van uw keuze uitbesteden. De dekking voor de vergoeding van kosten van rechtsbijstand kan beperkt zijn.

Geen toevoegingen
Ik werk niet op basis van gefinancierde rechtshulp: een zogenaamde “toevoeging”. Mogelijk komt u daar als particulier voor in aanmerking. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten van uw advocaat betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Meer informatie daarover kunt u vinden op www.rvr.org. Ik raad u aan om aan de hand van de informatie van de Raad voor Rechtsbijstand eerst na te gaan of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u verwacht daarvoor in aanmerking te komen en u wilt daarop een beroep doen, dan kunt u zich het beste wenden tot een advocaat die toevoegingen doet. Daarmee voorkomt u onnodige advocaatkosten.